=== PRZED PIERWSZYM BLOKIEM SQL dla 2777 === PO PIERWSZYM BLOKU SQL === PO DRUGIM BLOKU SQL 101