Regulamin NOD32-SKLEP.PL

 1. Właścicielem sklepu internetowego NOD32-SKLEP.PL jest firma Virtual Host Tomasz Szablewski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowskiego 1/12, REGON 015454873, NIP 113-197-65-06, zwana dalej Sprzedawcą. Sprzedawca jest autoryzowanym partnerem firmy ESET.
 2. Oprogramowanie firmy ESET sprzedawane jest zgodnie z zasadą „wypróbuj zanim kupisz”. Przed zakupem licencji możliwe jest pobranie w pełni funkcjonalnej wersji i testowanie jej przez okres 30 dni, w celu określenia jej możliwości i przydatności dla Klienta.
 3. Licencje na oprogramowanie ESET sprzedawane są bez nośnika. Najaktualniejszą wersję oprogramowania można pobrać z oficjalnej strony producenta - Firmy ESET.
 4. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT.
 5. Rabaty dla instytucji edukacyjnych, administracji państwowej, non-profit obowiązują przy zakupach licencji w wersjach biznesowych z konsolą ESET Protect oraz przy licencjach samodzielnych/dodatkowych.
  W przypadku, gdy z nazwy instytucji nie wynika jednoznacznie charakter jej działalności, warunkiem realizacji zamówienia jest przekazanie dodatkowych dokumentów (np. dokument nadania numeru REGON).
  Ostateczną decyzję odnośnie możliwości zastosowania jednego z wymienionych wcześniej rabatów podejmuje firma ESET bądź Dystrybutor - firma Dagma Sp. z o.o.
 6. Warunkiem wznowienia licencji na kolejny okres jest przekazanie nazwy użytkownika lub identyfikatora publicznego z aktualnie posiadanego certyfikatu licencyjnego, poprzez formularz wznowinia licencji. Po weryfikacji wygasającej licencji Sprzedawca przedstawi szczegółową ofertę na przedłużenie licencji, obejmującą wszystkie koszty związane z zakupem wznowienia.
 7. Aby dokonać zakupu licencji Zamawiający musi wybrać nazwę i wersję oprogramowania, okres trwania licencji oraz ich liczbę. W trakcie składania zamówienia należy również podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT i certyfikatu licencyjnego, w szczególności:
  • nazwę firmy lub imię i nazwisko
  • numer NIP
  • adres
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej
  • adres e-mail osoby kontaktowej
  • telefon kontaktowy
  Dane te wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie do jednokrotnej realizacji procesu zamówienia, wystawienia certyfikatu i faktury VAT.
 8. Po poprawnym złożeniu zamówienia generowana jest faktura pro-forma, na podstawie której Zamawiający uiszcza należność zwykłym przelewem na rachunek Sprzedawcy lub za pomocą płatności on-line Przelewy24.pl (informacja o dostępnych kanałach płatności Przelewy24.pl znajduje się na końcu Regulaminu).
 9. Umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą dokonania zapłaty za zamówienie, zgodnie z poprzednim punktem. Samo złożenie zamówienia nie nakłada na Zamawiającego obowiązku dokonania zapłaty.
 10. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od ich złożenia są anulowane, a ewentualne późniejsze wpłaty na ich poczet - zwracane w pełnej kwocie.
 11. Standardowo certyfikat licencyjny i/lub klucze licencyjne oraz faktura VAT zostają wysłane bezpłatnie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w procesie składania zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 12. Jeżeli Zamawiający na etapie kalkulacji zamówienia wybierze wysyłkę Pocztą Polską, Sprzedawca dostarczy certyfikat licencyjny i/lub klucze licencyjne oraz fakturę VAT listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres - w takim przypadku koszty przesyłki, zgodnie z przedstawioną kalkulacją zamówienia, ponosi Kupujący, a wysyłka następuje w terminie 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 13. W przypadku nieotrzymania licencji i faktury VAT w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia i dokonania płatności, należy poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, co umożliwi analizę i szybkie usunięcie problemu.
 14. Za szkody wynikające z podania nieprawdziwych lub niepełnych danych wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
 15. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Zamawiający będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania licencji, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem że licencja nie została przez niego zarejestrowana i nie rozpoczął się okres trwania licencji. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zweryfikuje stan licencji i jeżeli nie została ona użyta, zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty związane z zakupem licencji z wyjątkiem kosztu dostawy przez Pocztę Polską (jeżeli Zamawiający wybrał taką formę dostawy). Ze względu na szczególny charakter licencji, nie ma potrzeby odsyłania certyfikatu licencyjnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać drogą elektroniczną na adres sklep@nod32-sklep.pl lub na adres korespondencyjny widoczny w pierwszym punkcie Regulaminu.
  Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  Ja [imię i nazwisko], informuję o odstąpieniu od umowy kupna licencji na oprogramowanie [nazwa, wersja, ilość licencji].
  Data zamówienia: [data]
  Numer zamówienia: [numer zamówienia]
  Numer faktury: [numer faktury]
 16. Wyrażone w polskich złotych ceny są obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
 17. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją całości niniejszego Regulaminu.

Za swoje zamówienie możesz zapłacić on-line

Współpracujemy z serwisem Przelewy24.pl w zakresie realizacji bezpiecznych płatności on-line.
Przelewy24.pl pozwala w szybki sposób zapłacić za transakcje korzystając z jednego z następujących kanałów:
Kanały płatności dostępne w Przelewy24.pl


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie ze strony może być wówczas utrudnione.Zamknij